admin

admin

Svetost Crkve (III): Krepost vjere I.

Sveti Toma Akvinski i četiri velika naučitelja latinske Crkve Vjera se pojavljuje kao prva od vrlina koja bi trebala razlikovati one koji su herojski živjeli u Katoličkoj Crkvi. Budući da se Bog objavio, vjera i obrana onoga što nam je…

Svetost Crkve (IV.): Krepost vjere II.

Krepost vjere, Santo Varni O čitovanje svetosti u Rimskoj Crkvi nastavlja se kroz krepost vjere. Vidjeli smo kako se očituje u radu svetih naučitelja, koji su razotkrivali i prenosili otkrivene doktrine i pobijali krivovjerja na najdivniji način. Trebamo sada razmotriti…