admin

admin

Duh crkvenosti

K riza u Crkvi prouzročila je prilični nered u životu Crkve. Dok su ovlasti pastira na različitim razinama hijerarhije te dužnosti i prava vjernika obično regulirana crkvenim pravom, zakazivanje hijerarhije znači da niže instance moraju preuzeti zadaće koje inače nisu…