Rim: Papa razjašnjava dvije točke „Traditionis custodesa”

Nedavno je došlo do zabrinutosti među nekim biskupima i kardinalom Arthurom Rocheom oko dviju točaka, povezanih s motuproprijem Traditionis custodes.
Očito je kardinal Roche osjetio da se nalazi u delikatnoj situaciji nakon razmjene pisama s biskupima i mišljenja kanonista o dvjema točkama koje su pojašnjene u Reskriptu, objavljenom 20. veljače 2023. godine. On je stoga zamolio Papu Franju da potvrdi dvije točke Traditionis custodesa koje je protumačio u svom odgovoru na dubije podnesene na motuproprij.
 
Reskript je dan kardinalu Rocheu tijekom audijencije kod Pape 20. veljače. On je posebno potvrdio da je podjela sljedećih dviju dispenza sadržanih u motupropiju od 16. srpnja 2021. godine, posebno pridržana Apostolskoj Stolici:
– upotreba župne crkve ili podizanje osobne župe za euharistijsko slavlje prema Missale Romanum iz 1962. (usp. Traditionis custodes čl. 3, §2); 
 
– davanje dopuštenja svećenicima koji su zaređeni nakon objave motuproprija Traditionis custodes da se služe s Missale Romanum iz 1962. (usp. Traditionis custodes čl. 4). 
 
U Reskriptu se dodaje da, kako je propisano čl. 7. motuproprija, Dikasterij za bogoštovlje i disciplinu sakramenata vrši ovlasti Svete Stolice u navedenim slučajevima, nadzirući obdržavanje odredbi, koje su norma.
 
Kako ne bi ništa ostalo prepušteno sebi, precizira se da „ako je dijacezanski biskup dao dispenzu u dva navedena slučaja, dužan je o tome obavijestiti Dikasterij za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, koji će procijeniti pojedine slučajeve.”
 
Naposljetku, kako bi u potpunosti zaključio spis, Papa „potvrđuje – nakon što je već izrazio svoj pristanak tijekom audijencije 18. studenoga 2021. godine – ono što je utvrđeno u Responsa ad dubia u priloženim objasnidbenim bilješkama od 4. prosinca 2021. godine.” 
 
Reskript će biti objavljen u Acta Apostolicae Sedis, „službenom glasilu” Svete Stolice. 
 
Ovaj tekst sadrži jasnoću, ali pokazuje da se predstojnik Dikasterija za bogoštovlje nije osjećao sigurnim pred kritikama zbog svojih tumačenja te je zato odlučio izdati ovaj Reskript.