Kao i prošlih godina, ponovno je u prodaji dostupan zidni kalendar u izdanju Svećeničkog bratstva sv. Pija X. na hrvatskome jeziku za 2023. godinu.

Kalendar se može nabaviti u kapelama Svećeničkog bratstva sv. Pija X. ili naručiti putem elektroničke pošte na adresu: fsspxhr@gmail.com

Cijena: 6€

U cijenu nisu uključeni poštanski troškovi!