Ciljevi

Glavni cilj Bratstva svetog Pija X. je čuvanje katoličke vjere cijelom i neokaljanom, naučavanje njezinih istina i širenje njezinih kreposti, osobito preko rimokatoličkog svećenstva. Autentičan duhovni život, sakramenti i tradicionalna liturgija glavna su sredstva da se život posvećujuće milosti unese u duše vjernika. Iako je tradicionalna latinska misa najvidljiviji i najjavniji izraz rada Bratstva, predani smo obrani katoličke tradicije u njezinoj cjelovitosti: cjelokupnog katoličkog učenja i morala kako ih je Crkva uvijek branila. Ljudi trebaju katoličku vjeru bez kompromisa, sa svom istinom i ljepotom koja uz nju ide.

Nadbiskup Lefebvre napisao je u statutu Bratstva svetog Pija X.:

“Duboko teološko poznavanje misne žrtve sve će ih čvršće uvjeravati da je u toj uzvišenoj stvarnosti cjelokupna objava, otajstvo vjere, dovršenje otajstva utjelovljenja i spasenja i cjelokupna učinkovitost apostolata ostvarena.” (1) “Članovi Bratstva imat će stoga istinsku i postojanu pobožnost svojoj svetoj misi, liturgiji koja je slavi i svemu što pridonosi da liturgija bude izraženija otajstvu koje se ostvaruje u njoj…”

Kao katoličko svećeničko bratstvo imamo ulogu svjedoka u Crkvi o tome kakav je bio katolički život prije katastrofalnih promjena u 20. stoljeću. Ne želimo sami izmišljati ništa novo. Nadamo se samo da ćemo pridonijeti obnovi svega u Kristu dijeleći svima ono što smo primili od Crkve.

Kako je nadbiskup napisao:

[Djelatnosti Bratstva] obuhvaćaju sve poslove potrebne za formaciju svećenika i sve što je s time povezano, neovisno o tome hoće li kandidati biti članovi Bratstva ili ne.

Bratstvo će rado priskočiti u pomoć starim, nemoćnim pa i nevjernim svećenicima…

Bratstvo je otvoreno i suradnicima, svećenicima ili laicima, koji žele sudjelovati u radu za ciljeve Bratstva i iskoristiti milosti za svoje osobno posvećenje.

Kriza u Crkvi

Bratstvo svetog Pija X. čvrsto je privrženo tradicionalnom katoličkom svjetonazoru. Trudimo se iskazivati Bogu zasluženo poštovanje i voditi duše k njemu šireći tradicionalnu svetu misu i sakramente – sredstva posvećujuće milosti u našim životima. Zbog svoje odanosti Tradiciji FSSPX često nailazi na otpor. No, iako su reforme Drugoga vatikanskog koncila u svijetu hvaljene, nepobitna je činjenica je da je taj koncil doveo Katoličku Crkvu u neviđenu krizu. Papa Pavao VI. je 29. lipnja 1972. izjavio je da je “Sotonin dim prodro u hram Božji kroz neku pukotinu”. Danas nema nijedne točke u vjerovanju koju ne osporava velik dio svećenika, profesora, pa čak i biskupa, bilo da se radi o božanskoj prirodi našega Gospodina, spasenju svijeta kroz njegovo raspeće, njegovom istinskom uskrsnuću ili uspostavi jedne Katolička crkve.

Svjedoci katoličke tradicije

Bratstvo svetog Pija X. drži se vječne vjere Crkve. Ono ne izmišlja nikakvu posebnu doktrinu, već živi od vjere koja je oblikovala bezbrojne generacije katolika i koja živi i danas. Vodi ga crkveno učiteljstvo, koje izražavaju svi ekumenski koncili i učenja papa. U svjetlu ovog Učiteljstva treba prosuđivati i drugi vatikanski sabor jer sve ono što je bilo istinito do 1965. ne može odjednom postati lažno.

Bratstvo vjeruje da je Krist osnovao samo jednu Crkvu i da katolička vjera nije izmišljotina ljudi, već ju je objavio sam Bog. Bratstvo nastavlja inzistirati na tome da je svaka osoba pozvana u vječnost s Bogom na nebu, ali da postoji i vječni pakao za one koji umru odvojeni od Boga u smrtnom grijehu. Stoga nije svejedno u što čovjek vjeruje i kojoj vjeri pripada. Nažalost, mnoge zbunjujuće i pogrešne ideje oslabile su i nastavljaju slabiti naše razumijevanje istine. Ta lažna učenja odvraćaju duše od Boga. FSSPX, motiviran milosrđem i suosjećanjem, nastoji razotkriti ozbiljne opasnosti koje takve pogrešne ideje predstavljaju za spasenje svakog pojedinca i društva u cjelini.