Organizacija

“Bratstvo svetog Pija X. djelo je Crkve. Rođeno je u Crkvi i za Crkvu.” Svaka redovnička zajednica ili svećeničko bratstvo u Crkvi ima jedinstveni oblik upravljanja i unutarnju hijerarhiju. Bratstvo svetog Pija X. vođeno je vlastitim statutom kojeg je napisao nadbiskup Lefebvre.

Generalni poglavar

Prema statutu, Bratstvo svetog Pija X. vodi generalni poglavar, koji boravi u generalnoj kući u Menzingenu u Švicarskoj, sa svoja dva pomoćnika, generalnim tajnikom i generalnim rizničarom. Od 2018. godine postoje i dva savjetnika koji pomažu generalnom poglavaru u važnijim odlukama, ne boraveći u Generalnoj kući.

Distrikt

Bratstvo ima više od 700 svećenika diljem svijeta i organizirano je u 14 distrikata. Svaki distrikt ima vlastitog poglavara, a većina distrikata pokriva jednu ili više zemalja. Distrikt se dalje dijeli na priorate iz kojih se organizira cjelokupni apostolat za određeno područje. Poglavar distrikta ima dva pomoćnika, tajnika i ekonoma, koji žive s njim u glavnoj kući distrikta i pomažu mu u upravi.

Sjemeništa

Bratstvo ima 5 sjemeništa po cijelom svijetu koja se brinu za formaciju budućih svećenika. Formacija svećenika je u središtu poslanja FSSPX-a, zbog čega Bratstvo posvećuje veliku pozornost svojim sjemeništima. Sjemenište je kuća formacije u kojoj žive sjemeništarci i svećenici; sjemeništarci mole, uče i rade zajedno 6-7 godina dok se pripremaju za svećeništvo. Za upravljanje sjemeništem generalni poglavar imenuje rektora i profesore koji mu pomažu. Oni imaju veliku odgovornost formiranja budućih svećenika koji će se potom pridružiti prioratima Bratstva diljem svijeta.

Biskupi

Godine 1988. nadbiskup Lefebvre zaredio je pomoćne biskupe koji pomažu svećenicima i vjernicima Bratstva podjeljujući sakramente Svetoga Reda i Potvrde. Oni izravno ovise o generalnom poglavaru.

Priorati

Svećenici Bratstva sv. Pija X. žive zajedno u malim zajednicama zvanim priorati, koje obično čine najmanje tri svećenika, dva ili više braće i zajednica sestara. Zajednica se nekoliko puta dnevno okuplja na molitvu, obroke i rad, tako da svećenici dijele svoj život i apostolat sa svojom subraćom. Priorati ovise o distriktu i predstavljaju okosnicu apostolata. Svaki je priorat povjeren prioru, koji se brine za materijalna i duhovna dobra kuće. Također je odgovoran i za apostolat.

Članovi

Svećenici i biskupi nisu jedini službeni članovi Bratstva; zajedničkom radu pridonose i redovnička braća i sestre. Poziv i duhovno usmjerenje ovih redovnika je prema oltaru i svećeništvu. Posvećuju se služenju svećenicima kako bi ih podržali u rastu u svetosti i širenju apostolata. Posvećuju se molitvi i mole Boga da im pošalje obilne milosti. Napori ove braće i sestara često ostaju skriveni, ali oni su neizostavna podrška radu Svećeničkom bratstvu sv. Pija X.

Vjernici

Mnogi katolici nalaze duhovnu potporu koja im je potrebna za duhovni rast sebe i svojih obitelji u kapelama i crkvama Bratstva. Svećenici Bratstva nude im Misu svih vremena, tradicionalne sakramente i neokaljan katolički nauk. Vjernici nisu službeno članovi FSSPX-a, osim onih koji pripadaju njegovom trećem redu.