Prema vatikanistu, Crkva je usred građanskog rata

V

atikanist Marco Politi tvrdi da već nekoliko godina postoji „podzemni građanski rat” u Crkvi.

U razgovoru za Diocesan Radio Cologne, Politi je rekao: „U trenutku kada je Papa Franjo dopustio de facto Pričest za ponovno vjenčane – razvedene, nakon dvije sinode o obitelji, građanski je rat započeo i nastavlja se”.
Vatikanist spominje specifično austalskog kardinala Georga Pella, koji je preminuo u siječnju, koji je „prošlo proljeće pripremao vrlo kritični memorandum s obzirom na slijedeću konklavu”, pojašnjavajući „da je Franjin pontifikat katastrofalan, pošast, i da on ne mari za apostolsku tradiciju”. 
Ovaj anonimni dokument bio je poslan svim kardinalima pod potpisom Demos. 
Sandro Magister kaže kako je on primio taj memorandum od kardinala Pella osobno 5. ožujka 2022. i da ga je objavio 12. ožujka. Vatikanist je čekao smrt australskog kardinala da otkrije autorstvo toga teksta. 
Isti kardinal Pell objavio je članak u engleskom časopisu „The Spectator”, za koji se ispostavilo da je bio posthumni članak zbog smrti autora, u kojem on govori o „neomarksističkoj misli i mentalitetu new agea koji su se uvukli u Crkvu,” rekao je g. Politi. Njegov je zaključak da je „ovo znak konflikta”. 
Prema Politiu, „nema široke reformističke baze” danas u Crkvi, samo „elementi”. 
Naprotiv, „postoji vrlo solidna opozicija, najmanje 30%,” nastavlja vatikanist. „Onda postoji veliki srednji raspon od 30-40% biskupa i teologa koji se boje novotarija i moguće protestantizacije Crkve. A potom ima 20-25% onih koji su stvarno reformisti”. 
U budućnosti će se, prema stručnjaku, „borba” između različitih strana u Crkvi nastaviti, i to uglavnom zato što „konzervativna opozicija želi izvršiti utjecaj na sljedećoj konklavi”. To znači: „Pogledajte što se događa sa Franjom. Apsolutno moramo imati Papu koji je mnogo oprezniji.” 
Izvor: fsspx.news