Katolički katekizam: Uskrsnuće tijela; Život vječni