IX. nedjelja nakon Duhova – propovijed, 30. 7. 2023.