Kalendar za 2024. godinu

Dostupan je u prodaji zidni kalendar u izdanju Svećeničkoga bratstva sv. Pija X. na hrvatskome za 2024. godinu.
Kalendar se može nabaviti u kapelama Svećeničkoga bratstva ili naručiti putem e-pošte: fsspxhr@gmail.com.

Cijena: 6 € (+ poštanski troškovi)