Proslava 10. obljetnice misništva p. Marka Tilošaneca – propovijed, 22.6.2023.