Christus Rex br. 35: Čistoća srca

Predstavljamo 35. broj službenoga glasnika FSSPX-a Christus Rex (drugi u 2023. godini, mjesec kolovoz), posvećen temi čistoće srca.

Novi broj glasnika bit će uskoro dostupan u kapelama Bratstva u Hrvatskoj. Cjelovita PDF verzija dostupna je na ovoj poveznici.

Glasnik nema prodajnu cijenu, no bit ćemo zahvalni za svaki prilog kako bi se pokrili troškovi tiska i poštarine te omogućili daljnji projekti tiskanih izdanja!

Ako još niste pretplaćeni, a želite primiti tiskano izdanje časopisa (ili prijaviti druge osobe koje žele primati), molimo Vas da nam javite na adresu naše e-pošte: info@fsspx.hr

Sadržaj:

Predgovor: Čuvati se neokaljanim od ovoga svijeta
Pismo prijateljima i dobročiniteljima br. 92: Čistoća srca
Smjernice za obnovu kršćanskih ćudorednih običaja
Jasni teološki odgovori na delikatna pitanja spolne moralnosti
Knjige, predstave i plesovi – moralna prosudba
Katoličke smjernice za hodanje
Intervju s generalnim poglavarom Svećeničkog bratstva sv. Pija X.
Svećenička ređenja u Zaitzkofenu 2023.

Predgovor: Čuvati se neokaljanim od ovoga svijeta

Dragi prijatelji i dobročinitelji, sa sve većim udaljavanjem suvremenoga društva od Boga, povećava se i moralna dekadencija jer je to dvoje najuže uzajamno povezano. Prava nam vjera govori o tome kako čovjek treba živjeti u skladu s Božjim moralnim zakonom koji je upisan u čovjekovu narav i koji jasno razlikuje ispravno i dobro od pogrešnoga i zla. Zato se gubitkom pojma o Bogu i Njegovoj objavi ujedno gubi svijest o pravom moralnom ponašanju i načinu života. Tu korelaciju vrlo jasno primjećujemo u modernom društvu, u kome se pad vjere i morala očituje usporedno u svom intenzitetu.

Jasno ćemo to moći ustanoviti već iz neposredne okoline u kojoj živimo, ako usporedimo sliku općeg moralnog stanja koju susrećemo danas s onom od prije samo deset, petnaest ili pak više godina. Primijetit ćemo da se opći trend razgolićivanja i nečednosti snažno intenzivirao, do mjere u kojoj se – posebno u ljetnim mjesecima – gubi i ono malo osjećaja za sram i pristojnost. A sve to za vjernoga katolika predstavlja ozbiljnu opasnost i napast s kojima se nije lako nositi. Jer živimo u ovome svijetu i ne možemo se iz njega izolirati, a opet smo dužni zaštititi se i obraniti te izbjeći svaku grešnu prigodu.

Stoga u ovom broju glasnika želimo dati najprije jasnu prosudbu pojedinih moralnih pitanja koja danas, više nego ikada, predstavljaju opasnost za čistoću srca. Činimo to na temelju vjekovnog nauka i mudrosti Crkve koja nam i na one zamršene moralne dvojbe daje jasne odgovore i sigurnost da postupamo ispravno. Ipak, ti zahtjevi ponekad – posebno s obzirom na današnje prilike, u kojima liberalizam poprima sve veće razmjere – nisu laki te se traži velika duhovna snaga i spremnost za samosvladavanjem, da bismo se mogli odreći duha ovoga svijeta, a živjeti u skladu s Božjim zapovijedima. Iako se u očima ovoga svijeta to čini kao nešto nemoguće i nerazumno, Božja je milost ipak snažnija od zavodljivosti grijeha te će nam pomoći da se suprotstavimo svakoj napasti i sačuvamo čistoću srca.

Ta načela želimo primijeniti na konkretna moralna pitanja koja se tiču prije svega čovjekovih izvanjskih čina – govora, pogleda i djela. Materijali koje donosimo potječu iz vremena prije Drugog vatikanskog sabora i kulturne revolucije koja se usporedno s time dogodila u svijetu, ali obrađuju u bitnome iste probleme koji su već u to vrijeme jasno bili izraženi te nisu nimalo izgubili na aktualnosti, iako su se u današnjem vremenu znatno intenzivirali. To nam samo govori koliko je čovjekova narav uvijek ista, kao i napasti kojima ga đavao pokušava zavesti, dok se mijenjaju samo okolnosti i snaga njihovog utjecaja na čovjeka. Zato ćemo iz vjekovnog crkvenog nauka neprestano moći izvlačiti mudrost i pouku koja je korisna i za današnje vrijeme te nam pokazuje siguran put za čestiti kršćanski život.

Sve to želimo primijeniti najprije na svoj osobni kršćanski život, svatko prema svom staležu i životnim situacijama u kojima se nalazi. Gotovo svugdje u našoj okolini – na radnom mjestu, u školi ili na fakultetu, u krugu prijatelja, poznanika i rodbine, suočit ćemo se nerijetko s moralnim izazovima na koje trebamo znati odgovoriti. Ova načela i pouke trebaju nam dati usmjerenje za ispravno ophođenje u takvim situacijama, kako bismo ispravno postupili i sačuvali čistoću srca. Isto to vrijedi i za odnos prema našim bližnjima, posebno onima za koje smo osobno odgovorni. Zato pred roditeljima stoji teška obveza da brinu za moralnu čistoću svoje djece.
To podrazumijeva da ih se zaštiti od svake napasti i ispravno formira kako bi se mogli suočiti s izazovima na koje će neizbježno naići u današnjemu svijetu. Ovdje je potrebna velika budnost i napor da bi se u njima mogao izgraditi čvrst kršćanski karakter, spreman da se odupre svakoj napasti i dâ autentično svjedočanstvo u suvremenom društvu koje sve više tone u bezboštvo.

Sve te nakane želimo preporučiti zagovoru naše nebeske Majke, Bezgrješne Djevice Marije, koja nam predstavlja uzor čistoće i svake kreposti. Ona je već od prvog trenutka svog zemaljskog života pobijedila vlast đavla i grijeha te ostala neokaljana na duši i tijelu za cijelog svog života i tako zaslužila da bude uznesena u vječnu slavu. Njezinom Bezgrješnom Srcu, koje je posebno utočište za naše vrijeme u kojem živimo, želimo predati svaku našu nakanu i potrebu, posebno da bismo se mogli očuvati neokaljanim od ovoga svijeta (usp. Jak 1, 27) i tako sačuvati Božju milost te biti pridruženi vječnoj slavi koju Ona uživa u nebesima!


Sa svećeničkim blagoslovom,
p. Marko Tilošanec
Zagreb, 22. kolovoza 2023., blagdan Bezgrješnoga Srca Marijina